Ord 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ !!! ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ !!!

ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)

ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 1ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 2ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 3ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 4ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 5ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 6ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 7ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 8ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)
ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ 9ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਕ ਇਨਫਿserਸਰ (ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਿਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੀ-ਸਟਾਈਲ / ਹਾਈਡਰੇਟ / ਫ੍ਰਗ੍ਰੇਸਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ)

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ $ 49.99 ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ $ 79.00

 

ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:


* ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ Ace ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਮਕ or Ace frizz ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ*

ਸਾਡਾ 4-ਇਨ -1 ਸਮਾਰਟ ਸੀਕ ਬਿ®ਟੀ® ਬਰੱਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬੁਰਸ਼, ਮਾਈਕਰੋ-ਮਿਸਟ ਸਪਰੇਅਰ, ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਐੱਸ (ਅਡੈਪਟੈਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਲੀਕਸ਼ੀਅਰ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ.

ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਮਾਈਕਰੋ-ਮਿਸਟ ਸਪਰੇਅਰ - ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸ (ਅਡੈਪਟੈਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਲੀਕਸੀਅਰ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਬਿਜੂ ਨੋਜ਼ਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਰਮ ਨਮੀ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਮੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐੱਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਚਾਰਜਿੰਗ - ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਯੂਐੱਸਬੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਸੰਕੇਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ ਬਿicਟੀ® ਬਰੱਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.
ਅਰੋਗੋਨੋਮਿਕਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ - ਇਕ ਸਹਿਜ, ਕਰਵਡ ਸ਼ੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਰੱਸ਼ ਕੁਸ਼ਨ - ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਰੱਸ਼ ਕੁਸ਼ਨ.

ਸੰਕਲਪ ਲਾਭ:

ਬੀਜੂ ਨੋਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਲਿਕਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐੱਸ (ਅਡੈਪਟੈਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਲੀਕਸੀਅਰ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਪਰੇਅ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:

ਮੈਨੂਅਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਕ ਬਿ®ਟੀ. ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰੋ.
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਮੁੱ andਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐੱਸ (ਐਡਪਟੈਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਲੀਕਸੀਰਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬ ਨਾ ਕਰੋ.

ਪੈਕੇਜ:

1x ਸੀਿਕ ਬਿ Beautyਟੀ ਬਰੱਸ਼
1x ਮਿਨੀ ਏਸ ਹਾਈਡਰੇਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨ
1x USB ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ
1x ਰੀਫਿਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੀ ਬੋਤਲ
1x ਮੀਨੂ

ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਸਮੀਖਿਆ

ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ

4 ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖੋ
ਬੰਦ ਕਰੋ (esc)

ਪੋਪਅੱਪ

ਇੱਕ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸਾਈਨ ਅਪ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੌਪ-ਅਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਕਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ.

ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਐਂਟਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ.

ਖੋਜ

ਖਰੀਦਾਰੀ ਠੇਲ੍ਹਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਟ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੈ.
ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ